» Regulamin

Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 27 stycznia 2015 roku

Informacje o firmie

Właścicielem sklepu erbetki.pl jest firma HUBAG Hubert Grzywacz, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Wrocław54-010ul. Żarska 13. Wpisana jest w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocławia - Wydział Spraw Obywatelskich, Dział Rejestracji Gospodarczej, Urzędu Miasta Wrocławia . NIP: 899-220-91-37;REGON: 931871197; e-mail: hurtownia@hubag.pl; nr telefonu 71 349 16 68.
1.Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu erbetki.pl są przetwarzane przez HUBAG Hubert Grzywacz z siedzibą we Wrocławiu 54-010 ul. Żarska 13 Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
2.realizacji umowy.
3.jeżeli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep erbetki.pl
Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom dla celów marketingowych.
Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
4.Ceny
5.Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN)
6.Są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
7.Zawierają rabat 1%. Rabat ten nie jest udzielany przy płatności kartą.
8.Zamówienia
9.Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną: hurtownia@hubag.pl, telefonicznie: 71 72 62 761.
10.Zawartość witryny internetowej sklepu erbetki.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.
11.W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail), momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).
12.W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji. Domniemywa się, że sprzedawca przyjął zamówienie do realizacji bezpośrednio w momencie złożenia zamówienia telefonicznie, chyba że obsługa sklepu zastrzegła konieczność późniejszego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim przypadku, zastosowanie ma punkt regulaminu dotyczący zamówień składanych przez internet.
13.W przypadku dokonania rezerwacji przez sklep internetowy erbetki.pl, moment zawarcia umowy sprzedaży następuje w punkcie handlowym po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
14.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych kontaktowych (nr telefonu lub adresu e-mail), umożliwiających naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
15.Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu (odstąpienia od umowy).
16.Czas realizacji zamówienia
17.Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Zwykle nie przekracza on 2 dni roboczych.
18.W razie braku możliwości realizacji zamówienia w zakreślonym terminie sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta proponując nowy termin realizacji. Do Klienta należy wybór m.in. akceptacja nowego terminu lub odstąpienie od umowy.
19.Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta.
20.Na każdej stronie o produkcie podany jest aktualny stan magazynowy towaru, a także informacja o przewidywanym czasie potrzebnym do wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta.
21.Dostawa
22.Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej DPD.
23.Kupujący jest obciążany kosztami dostawy. Informację dotyczące kosztów dostawy podawane są po podsumowaniu ilościowym towaru podczas wypełniania formularza zamówienia.
24.Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana, zalecamy spisanie protokołu szkody z kurierem.
25.W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
26.Sposób płatności
Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
27.Przedpłata - przelew na rachunek bankowy. Numer rachunku dostępny jest w linku O firmie oraz w e-mailu z potwierdzeniem realizacji zamówienia.
28.Za pobraniem - przy odbiorze towaru.
29.Gotówką - w kasie, jeśli odbiór towaru następuje osobiście w naszym sklepie
30.Zwrot towaru przez konsumenta
31.Uprawnienia i obowiązki określone w tej części regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
32.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
33.Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
34.Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie. Możesz skorzystać ze wzoru zamieszczonego na końcu regulaminu.
35.Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
36.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
·o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
·w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
·w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
·o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
37.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
38.Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) rzeczy do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
39.W przypadku uznania odstąpienia od umowy wysyłamy zwracane pieniądze w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.
40.Reklamacje
Wszystkie produkty oferowane w sklepie erbetki.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Miejscem realizacji roszczeń gwarancyjnych jest serwis firmy HUBAG:
HUBAG Hubert Grzywacz ul. Żarska 13 Wrocław 54-010
41.Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
42.W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
43.Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.
44.Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
45.Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
46.Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
47.Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do sprzedającego.
48.Wiele produktów posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
49.Postanowienia końcowe
50. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
51.Powyższy regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 
 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 
…………………………………, dn. ………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
imię, nazwisko i adres konsumenta
HUBAG 
Hubert Grzywacz
ul. Żarska 13
50-010 Wrocław
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ……… zawartej dnia ………………………… dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
podpis konsumenta
Przejdź do strony głównej

Kontakt

 • HURTOWNIA Leśnica
  ul. Żarska 13
  54-010 Wrocław

  HURTOWNIA Środa Śl.
  ul. Malczycka 4
  55-300 Środa Śl.

  HURTOWNIA Trzebnica
  ul. Bochenka 21
  55-100 Trzebnica


  NIP: 8992209137
 • E-mail:hurtownia@hubag.pl
 • Telefon662 248 224
  71 349 16 68
 • Gadu Gadu47758887
 • Godziny działania sklepupn. - pt. 6.00 - 17.00,
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl